laiva-apteekki palvelut

Laiva-apteekki tarkastus Naantalin apteekista

Kaikki Suomen lipun alle rekisteröidyt alukset tarvitsevat laissa (584/2015, Laki laiva-apteekista) ja asetuksessa (589/2015, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista) määrätyn laiva-apteekin. Alukset luokitellaan neljään alusluokkaan (A-D), mikä määrittelee laiva-apteekin laajuuden. Vaarallisia aineita kuljettaville aluksille tarvitaan lisäksi omat lääkkeet ja hoitotarvikkeet (MFAG). 

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja alusluokkaan D kuuluvien alusten laiva-apteekki vähintään 3 vuoden välein. Tarkastajan tulee olla Suomessa laillistettu proviisori. Tarkastuksesta laadittava tarkastusasiakirja on osa laivan katsastuksessa vaadittavaa virallista dokumentaatiota.

Naantalin Apteekista voit tilata laiva-apteekin tarkastuksen kaikkiin alusluokkiin. Teemme tarkastuksia myös ulkomailla oleville aluksille.  Pienemmät (D-luokka) laiva-apteekit voi tuoda Apteekkiin tarkastettavaksi.

Pystymme toimimaan pienelläkin varoitusajalla ja pyrimme joustamaan asiakkaan aikataulujen mukaan. Toimitamme täydennykset siten, että valitsemme laivalle edullisimmat pakkauskoot ja valmisteet, kestoajat huomioiden. Lisätäydennykset tarkastusten välillä onnistuvat myös kauttamme. Ota yhteyttä proviisorit@naantalinapteekki.fi